คั่วกลิ้งหมู /สะตอผัดกะปิ ลด 10% ,กุ้งทอดใบเล็บครุทลด30%
On Top เพิ่มอีก 5% ช่วงเวลา 17.00 – 20.30 น.