ทานครบ100บาท รับแสตมป์ 1ดวง /สะสมครบ 10 ดวง นำมาใช้เป็นส่วนลดได้ 69 บาท